از زن‍ان‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ای‍ران‍ی‌ اف‍ض‍ل‌ وزی‍ری‌ دخ‍ت‍ر ب‍ی‌ ب‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍لاح‌، ن‍رج‍س‌ م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۰۲- گ‍ردآورن‍ده‌.
‏عنوان و نام پديدآور : از زن‍ان‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ای‍ران‍ی‌ اف‍ض‍ل‌ وزی‍ری‌ دخ‍ت‍ر ب‍ی‌ ب‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌/ ن‍گ‍ارش‌ ن‍رج‍س‌ م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز م‍لاح‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار اف‍س‍ان‍ه‌ ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۶ ص‌.: ع‍ک‍س‌.
‏فروست : مجموعه م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌؛ ۴.
‏شابک : ۲۸۰۰۰ ری‍ال‌‏‫: ‎964-7768-38-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : عنوان روی جلد: زنان پیشگام ایرانی
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۵۷] - ۱۶۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان افزوده : زنان پیشگام ایرانی
‏موضوع : اف‍ض‍ل‌ وزی‍ری‌، خ‍دی‍ج‍ه‌، ۱۲۶۹ - ۱۳۵۹. -- خ‍اطرات‌.
‏موضوع : م‍لاح‌، ن‍رج‍س‌ م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۰۲ - -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ب‍ی‌ ب‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌، ۱۲۷۴ - ۱۳۴۰ق.
‏موضوع : زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۳- ۱۴ق.
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ ، ۱۳۲۵- وی‍راس‍ت‍ار.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭HQ۱۷۳۵/۲‏‫‭‭/م‌۷‌‮‬‮ال‍ف‌‬۴
‏رده بندی دیویی : ۳۰۵/۴۲۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۲۳۲۶
 
   آدرس ثابت  از زن‍ان‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ای‍ران‍ی‌ اف‍ض‍ل‌ وزی‍ری‌ دخ‍ت‍ر ب‍ی‌ ب‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۱۶۸۵ ‬
‪ ۶۳-۶۱۶۸۵ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۶۰۱۳۷ ‬
‪ ۱۷۵۱۱۴۳ ‬
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۱۳۸ ‬
‪ ۶۲۲۵۷۹ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh