ت‍ئ‍وری‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۸ -
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ئ‍وری‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ / ن‍وش‍ت‍ه‌ پ‍روی‍ز م‍ن‍ص‍وری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ک‍ارن‍ام‍ه‌ ‏‫، ۱۳۸۳.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۱۴ ص‌.‬‏‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌.
‏فروست : ک‍ارن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌؛ ۱.
‏شابک : ‏‫۳۱۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‬‏‬‏‫‭‬‭‭‎964-937-007-1‬ :‏‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال‏‬‏‫: چاپ بیست و ششم‏‬‏‬‏‫‭‬‭‭964-431-007-1 :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۶۹۵۰۰ ریال(چاپ سی و یکم)‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۶۹۵۰۰ ریال (چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ریال‬(چاپ سی و سوم) ؛ ‏‫۱۷۵۰۰۰ ریال (چاپ چهل و ششم)‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰۰ریال(چاپ چهل و پنجم) ؛ ‏‫۳۶۰۰۰۰ ﷼( چاپ شصت و دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‬‎Parviz Mansouri. The basic theory of music.‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ان‍زده‍م‌.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : موسیقی -- آموزش
‏موضوع : موسیقی -- نظریه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭MT۱‏‫‬‭‭/م‌۸ت‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۸۰/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۰۵۲۸
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍ئ‍وری‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۷۳۲۶ ‬
‪ ۶۳-۲۶۲۷۰ ‬
۱۶
۱۳۹۰
۳۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۱۳۸۴ ‬
‪ ۶۳-۲۹۷۱۷ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۵۸۷۴ ‬
‪ ۳۲۲۲۵۱ ‬
۳
۱۳۸۳
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۹۷۹۳ ‬
‪ ۳۹۹۵۹۳ ‬
۱
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۹۷۹۴ ‬
‪ ۸۵۳۳۸۳ ‬
۲
۱۳۸۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۹۷۹۵ ‬
‪ ۳۳۷۹۹۰ ‬
۶
۱۳۸۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۷۹۸۱ ‬
‪ ۸۲۲۷۴۷ ‬
۹
۱۳۸۹
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۷۹۸۲ ‬
‪ ۸۲۲۷۴۸ ‬
۱۰
۱۳۸۹
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۳۳۲۰۹ ‬
‪ ۱۱۹۴۵۷۰ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۱۸۴۷ ‬
‪ ۹۰۶۹۹۳ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۸۴۷۱ ‬
‪ ۹۱۵۱۵۷ ‬
۴
۱۳۸۷
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۸۴۷۲ ‬
‪ ۹۱۵۱۵۶ ‬
۵
۱۳۸۷
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۲۰۲۹ ‬
‪ ۹۰۷۵۷۰ ‬
۷
۱۳۸۸
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۹۷۲۷ ‬
‪ ۱۲۴۹۸۲۹ ‬
۱۷
۱۳۹۱
۳۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۳۲۳۰ ‬
‪ ۱۲۴۸۶۴۹ ‬
۱۹
۱۳۹۱
۴۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۳۲۳۲ ‬
‪ ۱۲۴۸۶۴۷ ‬
۲۱
۱۳۹۱
۳۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۲۴۲۰ ‬
‪ ۱۴۱۵۷۴۱ ‬
۲۳
۱۳۹۲
۴۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۲۴۲۲ ‬
‪ ۱۴۱۵۷۴۳ ‬
۲۵
۱۳۹۲
۴۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۵۹۳۶ ‬
‪ ۱۵۰۰۷۵۵ ‬
۲۷
۱۳۹۲
۴۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۲۵۹۰۹ ‬
‪ ۱۵۹۴۸۷۶ ‬
۳۰
۱۳۹۳
۴۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۶۳۱۷۸۱ ‬
‪ ۱۲۷۰۲۱۰ ‬
۳۱
۱۳۹۴
۴۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۷۱۸۴۹ ‬
‪ ۲۲۲۹۳۲۴ ‬
۳۲
۱۳۹۷
۶۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh