ت‍طورات‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍چ‍وی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۳۸ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍طورات‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ ای‍ران‌: ای‍ران‍ی‌ در ک‍ش‍اک‍ش‌ ب‍ا ت‍ج‍دد و م‍اب‍ع‍د ت‍ج‍دد/ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍چ‍وی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍رن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۹۳]ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۴۰۰۰ریال‬: ‏‫‬‭978-964-312-842-5 ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ر یال (چاپ سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
فاپا
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
‏عنوان دیگر : ای‍ران‍ی‌ در ک‍ش‍اک‍ش‌ ب‍ا ت‍ج‍دد و م‍اب‍ع‍ه‌ ت‍ج‍دد.
‏موضوع : تجدد -- ایران
‏موضوع : ایرانیان -- هویت قومی
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۶۵‭‬‭ /ر۸‏‫‬‭‬‮‭ک۳ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۹۵۵/۰۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۲۴۳۱
 
   آدرس ثابت  ت‍طورات‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۴۱۳۳ ‬
‪ ۶۳-۹۵۴۴۲ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۸۷۷ ‬
‪ DSR۶۵/ر۸ ک۳ ۱۳۸۴ ‬
۹
۱۳۸۷
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۲۷ ‬
‪ DSR۶۵ /ر۸ك۳ ۱۳۸۴ ‬
۷
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۶۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۶۲ ‬
۸
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۹۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۹۹ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۹۲۱۸ ‬
‪ ۸۷۳۳۷۶ ‬
۶
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۹۲۱۹ ‬
‪ ۱۰۸۱۷۹۷ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۸۶۵۰ ‬
‪ ۹۱۷۶۳۴ ‬
۱
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۸۶۵۱ ‬
‪ ۹۳۵۴۴۶ ‬
۲
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۲۴۸۷۹ ‬
‪ ۱۰۸۱۸۰۷ ‬
۴
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۲۴۸۸۰ ‬
‪ ۱۰۸۱۸۰۶ ‬
۵
۱۳۸۷
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh