س‍ف‍ال‌ اس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍راب‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۳۲- م.
‏‫‭‭‎Grube, Ernst J.‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ف‍ال‌ اس‍لام‍ی‌/ ارن‍س‍ت‌ج‌. گ‍روب‍ه‌؛ س‍روی‍راس‍ت‍ار ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ج‍ول‍ی‍ان‌ راب‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ف‍ارس‍ی‌ ف‍رن‍از ح‍ائ‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ف‍ارس‍ی‌ ن‍اص‍ر پ‍ورپ‍ی‍رار.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ک‍ارن‍گ‌‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏[۳۱۱] ص‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌/ ن‍اص‍ر خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌،ج.۷.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۷۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‭‭‎964-6730-37-X:
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ه‍ف‍ت‍م‌ از ک‍ت‍اب ‌‎ Collection of Ismalic art‬اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آک‍س‍ف‍ورد و ن‍ش‍ر آزی‍م‍وت‌ و ب‍ن‍ی‍اد ن‍ور م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۰۰ - ۳۱۰]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : س‍ف‍ال‌ اس‍لام‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ری‍ب‍ی‌، ج‍ول‍ی‍ان‌، Raby, Julian، ویراستار
‏شناسه افزوده : ‏‫‭‭‎Raby, Julian‬
‏شناسه افزوده : ح‍ائ‍ری‌، ف‍رن‍از، ۱۳۵۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : پ‍ورپ‍ی‍رار، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹- ، ویراستار
‏شناسه افزوده : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌؛[ج.]۷.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭N۶۲۶۰‭/م‌۳ ۷.ج‌ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۷۰۹/۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۸۵۴۵
 
   آدرس ثابت  س‍ف‍ال‌ اس‍لام‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۷۱۳۸۷ ‬
‪ N۶۲۶۰ /م۳،۷.ج ۱۳۸۴ ‬
۷
۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۴۴۳۱۳ ‬
‪ ۱۷۰۱۶۸۴ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۴۴۳۱۴ ‬
‪ ۱۷۰۱۶۴۵ ‬
۳
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۳۳۲۵۲۱ ‬
‪ N۶۲۶۰ /م۳ ۷.ج ۱۳۸۴ ‬
۷
۲
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۴۴۰۰۷۹ ‬
‪ ‏‫‭‭N۶۲۶۰ ‭/م‌۳ ۷.ج‌ ۱۳۸۴ ‬
۷
۵
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh