راز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‌ ۱۰ [ده‌] دق‍ی‍ق‍ه‌ای‌، راه‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ر ب‍ه‌ س‍ود آوری‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ل‍ت‍ن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ت‍ام‌، م‌ - ۱۹۳۹
‎Feltenstein, Tom‬
‏عنوان و نام پديدآور : راز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‌ ۱۰ [ده‌] دق‍ی‍ق‍ه‌ای‌، راه‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ر ب‍ه‌ س‍ود آوری‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍ام‌ ف‍ل‍ت‍ن‌ اس‍ت‍ای‍ن‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍رب‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ک‍لان‍ت‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ن‍ج‍ات‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : روزن‍گ‍ار، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲۹۹ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-5869-56-0۳۲۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The 10 - minute marketer's secret formula ...‬.
‏عنوان دیگر : راه‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ر ب‍ه‌ س‍ودآوری‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌
‏موضوع : ب‍ازاری‍اب‍ی‌
‏شناسه افزوده : ک‍لان‍ت‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۷ -، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HF۵۴۱۵‭/ف‌۸ر۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۱۰۹۳
 
   آدرس ثابت  راز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‌ ۱۰ [ده‌] دق‍ی‍ق‍ه‌ای‌، راه‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ر ب‍ه‌ س‍ود آوری‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh