روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ آم‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ آم‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ری‍م‌ م‍ن‍ص‍ورف‍ر ؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ق‍اض‍ی‌‌طب‍اطب‍ای‍ی‌، اب‍وع‍ل‍ی‌ و داده‍ی‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫‏، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ج‍ده‌، ۴۶۰ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۷۴۹.
‏شابک : ‏‫‏۳۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‬‭‎964-03-5232-2:‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫‭978-964-03-5232-8 : ‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭ ‎Karim Mansourfar.Advanced Statistical methodes: using ‭applied software.‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: ۱۳۸۸.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۵۸ - ۴۵۹.
‏موضوع : علوم اجتماعی -- روش‌های آماری -- برنامه‌های کامپیوتری
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HA۳۲‏‫‭/م۷۷ر۹ ۱۳۸۵‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۱۹/۵۰۲۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۰۰۴۸
 
   آدرس ثابت  روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ آم‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۲۴۲۵ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۹۴۲ ‬
۹
۱۳۸۹
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۹۴۶۱ ‬
‪ ۶۳-۱۴۹۹۷۷ ‬
۱۲
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۲۷۴۶ ‬
‪ ۶۲۱۰۱۳ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۲۷۴۷ ‬
‪ ۶۱۲۶۹۴ ‬
۳
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۴۰۵۹ ‬
‪ ۹۵۴۵۴۳ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۴۰۶۰ ‬
‪ ۴۴۹۱۵۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۹۸۳۸ ‬
‪ ۷۹۲۸۳۳ ‬
۵
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۹۸۳۹ ‬
‪ ۷۹۲۷۹۰ ‬
۶
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۸۳۶ ‬
‪ ۱۲۷۹۷۱۵ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۸۳۷ ‬
‪ ۱۲۷۹۷۱۶ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۵۱۸۳ ‬
‪ ۱۹۹۲۵۴۴ ‬
۱۳
۱۳۹۵
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh