ج‍ه‍ان‌ ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ال‍ب‍وت‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ‏‫۱۹۵۳ - م.‏
Talbot, Michael
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‌ ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‍ک‌: نظریه‌ای برای توضیح توانایی‌های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم / م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍ال‍ب‍وت‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ داری‍وش‌ م‍ه‍رج‍وی‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌ ‬‬‏‫: هرمس‬‏‫‏‏، ۱۳۸۵.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬یازده ، ‏‏۴۴۶ ص‌.‮‬‬‬‏‫: م‍ص‍ور.‬‬
‏فروست : مجموعه ادب فکر. فلسفه و کلام‏‫‏‏؛ ۴۰.‮‬‬
‏شابک : ‏‫۳۹۰۰۰ریال‬‮‬‬‮‬‏‫ ‏‫‏‭ 964-363-265-2 :‬‬‮‏‬ ؛ ‏‫۴۹۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‮‬‬‮‬ ؛ ‏‫۴۹۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‮‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬‮‬‬‮‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬‬‮‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬‮‬‮‬‏‫: چاپ یازدهم‬‮‬‬‬‏‬‮‬‏‫‭978-964-363-265-6 :‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭ ‎The holographic universe‬.
‏يادداشت : چاپ دوم و سوم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم، ششم، هشتم و نهم : ۱۳۸۷ .
‏يادداشت : ‏‫چاپ دهم تا سیزدهم: ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهاردهم تا شانزدهم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۸۶- ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۴۲۵] - ۴۴۶.‬
‏موضوع : هولوگرافی -- فلسفه
‏موضوع : فیزیک-- فلسفه
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : واقعیت
‏موضوع : اعصاب -- فیزیولوژی
‏شناسه افزوده : م‍ه‍رج‍وئ‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۹-، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭QC۴۴۹‬‏‫‭‭/ت۲ج۹ ۱۳۸۵‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۷۷۴/۰۱۵۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۴۰۶۲
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍ان‌ ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۷۱۸۶ ‬
‪ ۶۳-۶۵۷۸۷ ‬
۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۶۰۳۷ ‬
‪ ۶۳-۸۴۵۵۵ ‬
۷
۱۳۸۷
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۱۸۳۹ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۱۳۰ ‬
۴۲
۱۳۸۸
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۵۵۳۵ ‬
‪ ۶۳-۱۵۲۱۶۲ ‬
۱
۱۳۹۵
۴۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۱۵۰۳ ‬
‪ ۵۴۲۸۵۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۱۵۰۴ ‬
‪ ۶۰۱۲۲۵ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۰۲۸۹ ‬
‪ ۸۴۱۵۷۸ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۰۲۹۰ ‬
‪ ۸۴۹۷۴۷ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۷۸۳۷ ‬
‪ ۸۲۹۶۲۲ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۶۴۴۴ ‬
‪ ۹۱۷۹۰۸ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۶۴۴۵ ‬
‪ ۹۱۷۹۰۹ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۴۷۸۴ ‬
‪ ۹۱۴۵۸۶ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۴۷۸۵ ‬
‪ ۹۱۴۵۸۵ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۶۶۹۵ ‬
‪ ۱۱۸۱۱۸۳ ‬
۱۸
۱۳۸۹
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۶۶۹۶ ‬
‪ ۱۱۸۱۱۸۲ ‬
۱۹
۱۳۸۹
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۵۱۷۱ ‬
‪ ۸۹۱۰۹۲ ‬
۹
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۵۱۷۲ ‬
‪ ۸۹۱۰۹۱ ‬
۸
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۴۷۴۰ ‬
‪ ۹۷۱۰۷۶ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۵۴۷۴۱ ‬
‪ ۱۱۳۸۷۳۰ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۰۳۲۳ ‬
‪ ۸۵۱۲۱۳ ‬
۲۰
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۰۳۴۶ ‬
‪ ۸۸۳۸۳۵ ‬
۳۰
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۲۹۹۵ ‬
‪ ۸۸۳۸۳۴ ‬
۳۱
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۲۹۹۶ ‬
‪ ۸۸۳۸۳۶ ‬
۳۲
۱۳۸۷
۸
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۳۸۲۰۸ ‬
‪ ‬
۳۳
۱۳۸۷
۹
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۳۸۲۰۹ ‬
‪ ‬
۳۴
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۸۴۷۳ ‬
‪ ۷۹۵۴۲۸ ‬
۲۱
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۶۸۸۴۷۴ ‬
‪ ۱۹۹۸۷۶۷ ‬
۲۲
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۱۱۶۲۲ ‬
‪ ۱۰۷۶۵۶۲ ‬
۲۳
۱۳۸۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۱۶۲۳ ‬
‪ ۱۰۲۰۰۲۴ ‬
۲۴
۱۳۸۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۴۱۶۷ ‬
‪ ۸۳۳۴۷۳ ‬
۴۰
۱۳۸۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۴۱۶۸ ‬
‪ ۸۳۳۴۷۴ ‬
۴۱
۱۳۸۸
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۷۳۳ ‬
‪ ۱۲۷۴۴۹۴ ‬
۴۳
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۷۳۴ ‬
‪ ۱۲۷۴۴۹۵ ‬
۴۴
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۵۱۶۵ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۵۱ ‬
۴۵
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۵۱۶۶ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۵۰ ‬
۴۶
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۱۱۹۵ ‬
‪ ۱۴۱۸۳۴۴ ‬
۲۵
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۳۲۸۰ ‬
‪ ۱۶۱۸۳۵۶ ‬
۲۹
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۹۲۰۸۵ ‬
‪ ۱۸۵۶۱۴۵ ‬
۴۷
۱۳۹۵
۴۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۹۲۰۹۱ ‬
‪ ۱۸۵۶۱۴۶ ‬
۴۸
۱۳۹۴
۳۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh