ام‍ام‍ت‌ ع‍ص‍اره‌ رس‍ال‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ع‍ی‍م‌ آب‍ادی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۳
‏عنوان و نام پديدآور : ام‍ام‍ت‌ ع‍ص‍اره‌ رس‍ال‍ت‌/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‌ آب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ل‍م‌ ، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۵
‏شابک : ‎964-7801-09-2۸۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ص‌ ۹۵ - ۹۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
‏موضوع : ام‍ام‍ت‌ -- اح‍ادی‍ث‌
‏موضوع : ام‍ام‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۲۳/۵‏‫‭/ن۶۵‮الف‬۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۶۱۷۷
 
   آدرس ثابت  ام‍ام‍ت‌ ع‍ص‍اره‌ رس‍ال‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۲۹۵ ‬
‪ ۶۳-۲۳۲۹۵ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۲۳۰۱۸ ‬
‪ ‭BP۲۲۳/۵ /ن۶۵‮الف‬۸ ۱۳۸۳‬ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۳۰۱۹ ‬
‪ ۵۹۰۳۳۶ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh