س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا خ‍ان‍ل‍رخ‍ان‌ اع‍ت‍ص‍ام‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ن‍ای‍ب‌ اول‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا خ‍ان‍ل‍رخ‍ان‌ اع‍ت‍ص‍ام‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ن‍ای‍ب‌ اول‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌‏‫‏/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍م‍ودی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍م‍ودی‌، ۱۳۵۱.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‌، ۳۵۴ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍ام‍ل‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ روزن‍ام‍ه‌ س‍ف‍ر ل‍ن‍دن‌، روزن‍ام‍ه‌ س‍ف‍ر ع‍ت‍ب‍ات‌، روزن‍ام‍ه‌ س‍ف‍ر ق‍ائ‍ن‌ و راپ‍رت‌ اطلاع‍ات‌ ق‍ائ‍ن‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اع‍ت‍ص‍ام‌ ال‍م‍ل‍ک‌، خ‍ان‍ل‍ر، ۱۳۱۵ - ۱۲۴۳ق‌. -- س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ‏‫‏ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق
‏موضوع : ‏‫‏ایران-تاریخ-قاجاریان٬ ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۳۷۹‭/م‌۳س‌۷ ۱۳۵۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۶۰۶۷
 
   آدرس ثابت  س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا خ‍ان‍ل‍رخ‍ان‌ اع‍ت‍ص‍ام‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ن‍ای‍ب‌ اول‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۴۴۲۸۰ ‬
‪ ۱۰۱-۵۹۹۵ ‬
۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۸۲۴۰ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۶۷۹ ‬
۵
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۳۸۹۱۰ ‬
‪ ۲۱۸۸۳۰۴ ‬
۷
۱۳۵۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh