خ‍ب‍ر ب‍س‍ی‍ار م‍ه‍م‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ن‍ب‍اآ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اخ‍ت‍لاف‌ ق‍رائ‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ی‍دک‍ری‍م‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، - ۱۳۳۸
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ب‍ر ب‍س‍ی‍ار م‍ه‍م‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ن‍ب‍اآ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اخ‍ت‍لاف‌ ق‍رائ‍ات‌/ ع‍ب‍اس‌ س‍ی‍دک‍ری‍م‍ی‌ (ح‍س‍ی‍ن‍ی‌)
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : [۲۳۰] ص‌
‏شابک : ‎964-8653-75-5
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۰]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ن‍ب‍اآ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اخ‍ت‍لاف‌ ق‍رائ‍ات‌
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر (س‍وره‌ ن‍ب‍اآ)
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- ق‍رائ‍ت‌ -- اخ‍ت‍لاف‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۰۲/۹۴۲‭/س۹خ۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۹۳۴۰
 
   آدرس ثابت  خ‍ب‍ر ب‍س‍ی‍ار م‍ه‍م‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ن‍ب‍اآ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اخ‍ت‍لاف‌ ق‍رائ‍ات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۳۸۲۳ ‬
‪ ۶۳-۴۳۸۲۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۱۵۱۳ ‬
‪ ۴۴۹۴۰۳ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۱۵۱۴ ‬
‪ ۳۴۳۸۷۱ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh