پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ع‍اش‍ورا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رض‍وی‌ اردک‍ان‍ی‌، اب‍وف‍اض‍ل‌، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ع‍اش‍ورا/ گ‍ردآورن‍ده‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ اردک‍ان‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : زم‍زم‌ ه‍دای‍ت‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۳۶
‏شابک : ‎964-8769-41-9۱۶۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍ن‍ب‍ع‌، ۱۳۸۰
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۲۹] - ۳۳۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍اش‍ورا -- ن‍ت‍ای‍ج‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق -- تاثیر
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏شناسه افزوده : س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷۶‭/ر۶پ‌۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۳۳۳۸
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ع‍اش‍ورا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۴۰۰۲ ‬
‪ ۶۳-۲۴۰۰۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۶۰۰۶ ‬
‪ ۳۳۱۸۶۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۶۰۰۷ ‬
‪ ۳۲۱۲۱۳ ‬
۲
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh