م‍ش‍ق‌ ع‍ش‍ق‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ م‍ص‍ور ح‍ج‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اطق‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۷ - ، ع‍ک‍اس‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍ق‌ ع‍ش‍ق‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ م‍ص‍ور ح‍ج‌)/ ع‍ک‍اس‌ اح‍م‍د ن‍اطق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ش‍ع‍ر ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۴۰
‏شابک : ‎964-7635-89-3۳۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : ح‍ج‌ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
‏موضوع : ع‍ک‍س‍ه‍ا
‏رده بندی کنگره : TR۶۵۴‭/ن‌۲م‌۵
‏رده بندی دیویی : ۷۷۹/۸‭[۲۹۷/۳۵۷۰۲۲۲]
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۱۳۱۹
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍ق‌ ع‍ش‍ق‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ م‍ص‍ور ح‍ج‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh