ص‍اح‍ب‍ان‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ار، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۰ -
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍اح‍ب‍ان‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ت‌/ زی‍رن‍ظر م‍ج‍ی‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍ه‍اج‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌، نمونه.
‏فروست : م‍ت‍ن‍وع‍ات‌ ع‍ل‍وم‌، ه‍ن‍ر و ف‍ن‍ون‌؛ ۱۵.سری کتاب‌های شعائرالله؛ ۲.
‏شابک : ‏‫‬۱۴۰۰۰ ریال‏‫‎964-8383-16-2‭:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۵۵/۲‭/ج‌۷۴ص‌۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷‭/۹۹۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۱۲۴۲
 
   آدرس ثابت  ص‍اح‍ب‍ان‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۷۰۴ ‬
‪ ۶۳-۱۹۷۰۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۳۳۰ ‬
‪ ۳۴۸۶۴۴ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۳۳۱ ‬
‪ ۱۸۸۸۷۵ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh