درب‍ارگ‍اه‌ ن‍ور: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍اج‍ات‌ خ‍م‍س‌ ع‍ش‍ره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : درب‍ارگ‍اه‌ ن‍ور: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍اج‍ات‌ خ‍م‍س‌ ع‍ش‍ره‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ورال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‌ خ‍راس‍ان‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ف‍اطم‍ه‌ رس‍ول‌ پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ن‍ص‍ف‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۷۶
‏شابک : ‎964-96367-0-6
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۶۲ - ۴۳۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : دع‍ای‌ خ‍م‍س‌ ع‍ش‍ر
‏موضوع : م‍ن‍اج‍ات‌
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌، ق‌۹۴ - ۳۸
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۷۱/۸۲/خ۸۰۴۲۲‏‫‭ع۸ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۷۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۱۰۵۳
 
   آدرس ثابت  درب‍ارگ‍اه‌ ن‍ور: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍اج‍ات‌ خ‍م‍س‌ ع‍ش‍ره‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۸۳۹ ‬
‪ ۶۳-۲۳۸۳۹ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۸۷۰۴۲ ‬
‪ ‭BP۲۷۱/۸۲/خ۸۰۴۲۲ ع۸ ۱۳۸۴‬ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۷۰۴۳ ‬
‪ ۶۲۴۷۶۳ ‬
۱
۲
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh