ه‍ی‍چ‌ ه‍م‌ خ‍ن‍ده‌ ن‍دارد: ک‍رت‌ وون‍ه‌ گ‍ات‌، رل‍ف‌ ال‍ی‍س‍ن‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ وس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ی‍چ‌ ه‍م‌ خ‍ن‍ده‌ ن‍دارد: ک‍رت‌ وون‍ه‌ گ‍ات‌، رل‍ف‌ ال‍ی‍س‍ن‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ وس‍ت‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۶۴
‏شابک : ‎964-7291-80-9
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر آث‍ار و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍وق‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ه‍ی‍چ‌ ه‍م‌ خ‍ن‍ده‌ ن‍دارد: ادب‍ی‍ات‌ م‍ک‍اش‍ف‍ه‌ای‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۵ - ۴۴
‏عنوان دیگر : ه‍ی‍چ‌ ه‍م‌ خ‍ن‍ده‌ ن‍دارد: ادب‍ی‍ات‌ م‍ک‍اش‍ف‍ه‌ای‌.
‏عنوان دیگر : ه‍ی‍چ‌ ه‍م‌ خ‍ن‍ده‌ ن‍دارد: ادب‍ی‍ات‌ م‍ک‍اش‍ف‍ه‌ای‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ طن‍ز آم‍ی‍ز آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ طن‍ز آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ م‍ک‍اش‍ف‍ه‌ای‌
‏موضوع : ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰م‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ال‍ی‍س‍ن‌، رال‍ف‌ ، ۱۹۹۴ - ۱۹۱۴، ‎Ellison, Ralph‬
‏شناسه افزوده : وس‍ت‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۰ - ۱۹۰۳م‌ ، ‎West, Nathanael‬
‏شناسه افزوده : ون‍ه‌گ‍ات‌، ک‍ورت‌ ، ۱۹۲۲ - م‌ ، ‎Vonnegut, Kurt‬
‏رده بندی کنگره : PS۶۴۸‭/ط۹م‌۶ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۸۱۳/۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۹۷۷۱
 
   آدرس ثابت  ه‍ی‍چ‌ ه‍م‌ خ‍ن‍ده‌ ن‍دارد: ک‍رت‌ وون‍ه‌ گ‍ات‌، رل‍ف‌ ال‍ی‍س‍ن‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ وس‍ت‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh