ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ژئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ و ای‍ران‌) (رشته جغرافیا)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز، ۱۳۲۴-
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ژئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ و ای‍ران‌) (رشته جغرافیا)/ پ‍ی‍روز م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، س‍ه‍راب‌ ع‍س‍گ‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار علمی عل‍ی‌اص‍غ‍ر ن‍ظری‌؛ طراح‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ه‍راب‌ ع‍س‍گ‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : پانزده،۲۵۰ ص.: جدول ٬ نقشه.
‏فروست : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور؛ ۱۱۵۹. گ‍روه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا؛ ۶۲/آ. آزم‍ای‍ش‍ی‌
‏شابک : ۱۵۶۰۰ ریال‏‫: ‭‎964-387-183-5‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ سوم‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-387-183-3‬‬‬ ؛ ‏‫۵۴۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: دی ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۹۲ .
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۴۰۰.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : جغرافیای سیاسی -- آموزش برنامه‌ای
‏موضوع : ایران -- جغرافیای تاریخی
‏شناسه افزوده : عسگری، سهراب، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬
‏شناسه افزوده : ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۱۸ - ‏۱۳۸۶.‬، ویراستار
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭JC۳۱۹‏‫‬‮‭‏‫‭‭/م۳ج۷ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۳۲۰/۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۷۱۸۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ژئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ و ای‍ران‌) (رشته جغرافیا)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۹۷۹۳ ‬
‪ ۶۳-۵۹۷۹۳ ‬
۳
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۱۳۷ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۰۱۷ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۲۰۰۸ ‬
‪ ۳۱۷۰۳۹ ‬
۸
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۲۰۰۹ ‬
‪ ۳۱۷۰۳۸ ‬
۷
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۴۱۱۷ ‬
‪ ۶۶۲۲۸۲ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۴۱۱۸ ‬
‪ ۶۶۲۲۸۳ ‬
۶
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۵۰۵۸ ‬
‪ ۱۱۹۹۸۴۷ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۵۰۵۹ ‬
‪ ۱۱۹۹۸۴۸ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۲۷۸۵ ‬
‪ ۹۰۹۰۹۵ ‬
۹
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۹۸۳۰ ‬
‪ ۱۳۳۲۹۸۸ ‬
۱۴
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۹۸۳۱ ‬
‪ ۱۳۵۷۳۴۶ ‬
۱۶
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۰۰۶۱ ‬
‪ ۱۵۸۳۱۹۴ ‬
۱۷
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۰۰۶۲ ‬
‪ ۱۵۸۳۱۹۵ ‬
۱۸
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۵۰۱۲۴ ‬
‪ ۲۱۱۳۵۹۷ ‬
۱۹
۱۴۰۰
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh