م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار س‍ی‍ده‍ادی‌ م‍ی‍رم‍ی‍ران‌: ‬گ‍زی‍ده‌ای‌ از طرح‌ه‍ا، ع‍ک‍س‌ه‍ا و پ‍روژه‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : میرمیران، هادی، ۱۳۲۳ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار س‍ی‍ده‍ادی‌ م‍ی‍رم‍ی‍ران‌: ‬گ‍زی‍ده‌ای‌ از طرح‌ه‍ا، ع‍ک‍س‌ه‍ا و پ‍روژه‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌... / پدیدآور سازمان عمران و بهسازی شهری؛ گردآوری مهندسین مشاور نقش جهان - پارس.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ ‏‫، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۵.۴۰۴‬ ،414.415 ص.‬م‍ص‍ور( بخشی رنگی ) ، نقشه ( بخشی رنگی ) ،ع‍ک‍س‌؛ ۲۸×۲۳س‌م.
‏شابک : ۴۰۰۰۰۰ ریال
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏موضوع : میرمیران، هادی، ‏‫۱۳۲۳ - ‏۱۳۸۵.‬
‏موضوع : معماری -- طراحی
‏موضوع : معماران -- ایران
‏موضوع : معماری -- طرح و نقشه
‏شناسه افزوده : سازمان عمران و بهسازی شهری
‏شناسه افزوده : ‏‫مهندسین مشاور نقش جهان - پارس
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭NA۱۴۸۹/م۹‭آ۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۲۰/۹۵۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۱۴۱۰
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار س‍ی‍ده‍ادی‌ م‍ی‍رم‍ی‍ران‌: ‬گ‍زی‍ده‌ای‌ از طرح‌ه‍ا، ع‍ک‍س‌ه‍ا و پ‍روژه‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۱۴۰۵ ‬
‪ NA۲۷۵۰ /م۸۶م۳ ‬
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۰۳۵۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۳۹۴۰ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۱۱۰۴ ‬
‪ ۷۸۱۹۴۸ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۱۱۰۵ ‬
‪ ۱۰۱۸۵۷۶ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh