ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا زل‍زل‍ه‌: ات‍اق‌ ام‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ظل‍وم‌، م‍وس‍ی‌،۱۳۴۷-
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا زل‍زل‍ه‌: ات‍اق‌ ام‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وس‍ی‌ م‍ظل‍وم‌، م‍ح‍م‍ود اح‍م‍دی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر م‍ح‍راب‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ‏‫‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۶۸ ص‌. : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫‏۱۸۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‏: ‎9644544889 ؛ ‏‫‏۲۲۰۰۰ریال (چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫‏پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎M. Mazloom, M. Ahmadinejad, A. A. Mehrabian. A New vision against earthquake: safe room‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۳ - ۱۶۸.
‏عنوان دیگر : ات‍اق‌ ام‍ن‌
‏موضوع : زل‍زل‍ه‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌.
‏موضوع : زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌.
‏موضوع : س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌.
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۴-
‏شناسه افزوده : م‍ح‍راب‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭QE۵۳۹/۲‭/پ‌۹م‌۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۶۳/۳۴۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۰۶۵۶
 
   آدرس ثابت  ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا زل‍زل‍ه‌: ات‍اق‌ ام‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۱۰۷ ‬
‪ ۶۳-۸۴۴۱۵ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۱۶۲۳ ‬
‪ ۶۳-۴۱۶۲۳ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۹۲۳۸ ‬
‪ ۱۹۳۲۵۰۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۲۳۹ ‬
‪ ۳۹۶۸۱۶ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۲۵۶ ‬
‪ ۳۲۴۸۰۰ ‬
۶
۱۳۸۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۲۵۷ ‬
‪ ۲۴۶۴۸۶ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh