ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وی‍م‍ر، راج‍ر
Wimmer, Roger D.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ راج‍ردی‌. وی‍م‍ر، ج‍وزف‌ آر. دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اووس‌ س‍ی‍دام‍ام‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ :صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش:ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫الف‬،۹۵۹ص.‬: مصور ،جدول ، نمودار .
‏فروست : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش؛ ۱۳۵۳.
‏شابک : ۱۵۰۰۰۰ ریال‏‫‭978-964-376-762-4: ؛ ‏‫۳۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫:‭978-964-12-0373-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭Mass media research: an Introduction‬.‬
‏يادداشت : چاپ اول : ۱۳۸۴(فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم .
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم:۱۳۹۱.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه .
‏موضوع : رسانه‌های گروهی -- تحقیق
‏شناسه افزوده : دام‍ی‍ن‍ی‍ک‌،‏‫ ج‍وزف‌ آر.‬
‏شناسه افزوده : Dominick, Joseph R.
‏شناسه افزوده : س‍ی‍د ام‍ام‍ی‌، ک‍اووس‌، ‏‫۱۳۳۰ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭P۹۱/۳‏‫‭/و۹۵ت‌۳ ۱۳۸۴‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۲/۲۳۰۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۱۲۴۲
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۳۲۴۱ ‬
‪ ۶۳-۴۳۲۴۱ ‬
۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۹۵۹ ‬
‪ p۹۱ /۳ /و۹۵ت۳ ۱۳۸۴ ‬
۸
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۹۶۰ ‬
‪ p۹۱ /۳ /و۹۵ت۳ ۱۳۸۴ ‬
۹
۱۳۸۹
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۶۱۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۶۱۹ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۷۲۰۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۷۲۰۷ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۴۵۹۴۹ ‬
‪ ۲۲۱۰۸۷۹ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۵۹۵۰ ‬
‪ ۴۷۵۸۶۴ ‬
۲
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۳۴۳۷۹ ‬
‪ ‏‫‭P۹۱/۳ ‏‫‭/و۹۵ت‌۳ ۱۳۸۴‬ ‬
۴
۱۳۸۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۴۳۸۰ ‬
‪ ۹۴۰۶۵۶ ‬
۵
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۷۰۱ ‬
‪ ۱۳۷۲۸۳۹ ‬
۶
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۷۰۲ ‬
‪ ۱۳۷۲۸۳۸ ‬
۷
۱۳۹۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh