ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ محمود حیدری‌آقایی... [و دیگران]؛ زی‍ر ن‍ظر اح‍م‍درض‍ا خ‍ض‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ ؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)‏‫‏‏، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲ ج‌.
‏فروست : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌؛ ۹۵‏‫‏‏، ۹۶. تاریخ؛ ۲۴، ۲۵.
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۹۳۶‏‫‏‏، ۹۳۷. تاریخ و تمدن ملل اسلامی؛ ۱۶‏‫‏‏، ۱۷.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۳۵۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫: ج. ۱‬‏‫: ‭‎964-7788-36-3‏‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال ‮‬‬‏‫: ج.۱، چاپ چهارم‬‏‫‬‭‭978-964-778-83-66 :‬‬ ؛ ‏‫‏‏۲۷۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫: ج. ۲‬‏‫: ‭‎964-7788-37-1‏‬‬‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰ ریال ‬: ج. ۲، چاپ سوم‏‫ : ‏‫‬‭978-964-778-837-3‏‬ ؛ ‏‫۴۷۰۰۰ ریال (ج.۲ ٬ چاپ پنجم)‬‬ ؛ ۴۰۵۰۰ ریال(ج.۱،چاپ هفتم) ؛ ‏‫۸۹۵۰۰ریال(ج.۲،چاپ هفتم)‬‬ ؛ ‏‫۱۰۹۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۸۶۰۰۰ ریال(ج.۱،چاپ نهم) ‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : نویسنده جلد دوم کتاب حاضر حسین حسینیان‌مقدم ... [و دیگران] می‌باشد.
‏يادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ هفتم: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ نهم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ سوم: بهار ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ پنجم : زمستان ۱۳۸۸).‬
‏يادداشت : ج.۲(چاپ هفتم: زمستان ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ هشتم: زمستان۱۳۹۲).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. دوره‌ ح‍ض‍ور ام‍ام‍ان‌ معصوم (ع‌).- ج‌. ۲. دول‍ت‍ه‍ا، خ‍ان‍دان‍ه‍ا و آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ شیعه.
‏موضوع : شیعیان -- تاریخ
‏موضوع : اسلام -- تاریخ
‏شناسه افزوده : حیدری آقایی، محمود، ‏‫۱۳۴۳ - ‏
‏شناسه افزوده : حسینیان مقدم، حسین
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭BP۲۳۹‏‫‬‬‭‭/ت۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۸۵۹
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۶۱۲۵ ‬
‪ ۶۳-۳۶۱۲۵ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۶۷۵۹ ‬
‪ ۶۳-۳۶۷۵۹ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۵۸۰۴ ‬
‪ ۶۳-۸۶۱۰ ‬
۲
۴
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۵۸۵۵ ‬
‪ ۶۳-۲۸۴۰ ‬
۱
۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۲۴۸۴ ‬
‪ ۶۳-۵۰۹۶۳ ‬
۲
۷
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۴۶۴۳ ‬
‪ ۶۳-۷۲۸۹۴ ‬
۱
۶
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۴۴۲ ‬
‪ ۶۳-۷۴۸۵۳ ‬
۱
۸
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۶۱۴۶ ‬
‪ ۶۳-۸۴۷۰۹ ‬
۲
۹
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۹۰۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۰۴۸۸۸ ‬
۱
۳۵
۱۳۹۰
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۰۶۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۶۸۷۷ ‬
۲
۱۵
۱۳۹۰
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۰۶۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۶۸۷۸ ‬
۱
۱۹
۱۳۹۰
۷
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۱۱۴۱ ‬
‪ BP۲۳۹ /ت۲ ۱۳۸۴ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۶۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۶۸۵ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۶۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۶۸۷ ‬
۲
۱۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۹۷۰۷ ‬
‪ ۶۰۵۵۳۵ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۹۷۰۸ ‬
‪ ۱۴۹۴۸۵۰ ‬
۱
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۹۷۰۹ ‬
‪ ۱۴۹۴۸۴۹ ‬
۲
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۹۷۱۰ ‬
‪ ۳۱۵۶۵۳ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۲۹۰۶ ‬
‪ ۶۰۵۱۱۰ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۱۲۹۰۷ ‬
‪ ۲۱۵۵۴۱۰ ‬
۱
۷
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۲۹۰۸ ‬
‪ ۶۰۶۷۳۷ ‬
۲
۱۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۱۲۹۰۹ ‬
‪ ۲۱۵۵۴۱۱ ‬
۲
۸
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۰۶۲ ‬
‪ ۶۲۳۰۰۹ ‬
۱
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۰۶۳ ‬
‪ ۶۱۱۸۳۴ ‬
۱
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۰۶۶ ‬
‪ ۶۲۳۰۰۵ ‬
۲
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۰۶۷ ‬
‪ ۶۱۱۸۲۶ ‬
۲
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۳۶۶۹ ‬
‪ ۸۹۶۷۵۳ ‬
۲
۶
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۱۴۷۶ ‬
‪ ۶۷۹۵۵۴ ‬
۱
۹
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۱۴۷۷ ‬
‪ ۶۷۹۵۵۵ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۱۹۰۶ ‬
‪ ۹۱۹۷۳۲ ‬
۲
۲۱
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۹۰۱۱۹ ‬
‪ ۹۹۰۱۹۳ ‬
۱
۱۵
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۹۰۱۲۰ ‬
‪ ۹۹۰۱۹۴ ‬
۱
۱۶
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۵۱۸۱ ‬
‪ ۷۰۲۷۲۶ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۸۰۵۲ ‬
‪ ۱۰۷۹۸۸۱ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۸۰۵۳ ‬
‪ ۱۰۷۹۸۸۰ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۲۸۲۲ ‬
‪ ۱۰۶۶۴۳۰ ‬
۴۰
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۹۵۹۸ ‬
‪ ۱۲۵۴۷۶۵ ‬
۲
۱۷
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۹۵۹۹ ‬
‪ ۱۲۵۴۷۶۴ ‬
۲
۱۸
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۰۷۶۵ ‬
‪ ۱۱۷۱۰۳۲ ‬
۱
۳۷
۱۳۹۱
۸
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۱۹۰۷۶۶ ‬
‪ ‏‫‭‭‭BP۲۳۹ ‏‫‬‬‭‭/ت۲ ۱۳۸۴ ‬
۱
۳۸
۱۳۹۱
۸
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۸۱۴۸ ‬
‪ ۱۳۸۱۹۱۱ ‬
۲
۱۹
۱۳۹۱
۷
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۸۱۴۹ ‬
‪ ‏‫‭‭‭BP۲۳۹ ‏‫‬‬‭‭/ت۲ ۱۳۸۴ ‬
۲
۲۲
۱۳۹۱
۷
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۷۲۰۵ ‬
‪ ۱۵۰۷۱۱۰ ‬
۱
۱۸
۱۳۹۲
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۷۲۰۶ ‬
‪ ۱۵۰۷۰۷۰ ‬
۱
۲۰
۱۳۹۲
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۵۱۵۹ ‬
‪ ۱۵۰۳۸۱۷ ‬
۲
۲۳
۱۳۹۲
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۵۱۶۰ ‬
‪ ۱۵۰۳۸۲۴ ‬
۲
۲۴
۱۳۹۲
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۳۱۲۹ ‬
‪ ۱۵۹۰۳۱۱ ‬
۲
۲۵
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۳۱۳۰ ‬
‪ ۱۵۹۰۳۱۰ ‬
۲
۲۶
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۳۵۷۲ ‬
‪ ۱۵۹۸۲۰۲ ‬
۱
۴۱
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۳۵۷۳ ‬
‪ ۱۵۹۸۲۰۱ ‬
۱
۴۲
۱۳۹۳
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh