س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۵۸.
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌ / م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.
‏وضعيت ويراست : [ وی‍راس‍ت‌ ؟]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ص‍درا‏‫، ۱۴۲۵ق‌.‬‏‫‏‏= ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۹ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: چاپ بیست و هفتم‬‬‏‫ ‏‫‭‎964-5600-04-9 :‬‭‭‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال ( چاپ سی و چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال ( چاپ سی و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ریال ( چاپ سی و یکم)‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال (چا چهلم)‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ریال (چاپ چهل و چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ریال (چاپ چهل و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰ریال (چاپ چهل و هفتم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال ( چاپ چهل و نهم )‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال(چاپ پنجاهم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجاه و سوم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (چاپ شصت و دوم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال(چاپ شصت و سوم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (چاپ شصت و چهارم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ف‍ت‍م‌.
‏يادداشت : چاپ سی و دوم: اسفند ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ سی و چهارم: اردیبهشت ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سی و پنجم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سی و هشتم: آبان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سی و یکم: آذر ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ چهلم: بهمن ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ چهل و چهارم: فروردین ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ چهل و پنجم: خرداد ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ چهل‌ و‌ هفتم: دی ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ چهل و نهم و پنجاهم : ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ پنجاه و سوم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ شصت و دوم و شصت و سوم و شصت و چهارم : ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : م‍ح‍م‍د(ص)، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏ ۱۱ق.‬
‏موضوع : محمد‏‫ (ص)‬‬‬، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏‏‬‬ -- اخلاق
‏موضوع : محمد‏‫ (ص)‬‬، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏‏‬‬ -- کلمات قصار
‏موضوع : سنت نبوی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۴/۴۶‏‫‬‭‭/م۶س۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۶۳۳۹
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۰۰۹۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۰۵۷۶ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۴۹۷۴ ‬
‪ ۱۸۳۳۱۲ ‬
۹
۱۳۸۳
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۲۶۷۶ ‬
‪ ۳۲۰۱۳۶ ‬
۸
۱۳۸۴
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۵۴۲۲ ‬
‪ ۷۲۷۲۱۷ ‬
۱۵
۱۳۸۴
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۵۴۲۳ ‬
‪ ۷۲۷۲۱۶ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۷۶۳۹ ‬
‪ ۷۲۶۵۴۳ ‬
۱۳
۱۳۸۴
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۹۴۶۲ ‬
‪ ۶۲۰۸۹۹ ‬
۷
۱۳۸۴
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۰۵۴۳ ‬
‪ ۷۱۸۶۰۵ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۰۵۴۴ ‬
‪ ۶۰۸۳۶۰ ‬
۵
۱۳۸۵
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۷۰۴۸۵ ‬
‪ ۳۵۵۶۴۳ ‬
۴
۱۳۸۵
۳۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۱۲۵۶ ‬
‪ ۲۵۲۶۶۴ ‬
۶
۱۳۸۵
۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۰۳۸۹ ‬
‪ ۶۲۹۳۵۴ ‬
۲
۱۳۸۵
۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۰۳۹۰ ‬
‪ ۶۲۲۴۱۲ ‬
۳
۱۳۸۵
۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۹۲۷۳ ‬
‪ ۸۹۱۹۰۰ ‬
۱۹
۱۳۸۷
۴۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۱۸۳۰ ‬
‪ ۸۹۴۴۰۰ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۴۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۱۸۳۱ ‬
‪ ۸۹۴۴۰۱ ‬
۲۱
۱۳۸۵
۴۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۲۵۰۳ ‬
‪ ۱۱۹۴۳۸۷ ‬
۲۲
۱۳۸۹
۵۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۲۵۰۴ ‬
‪ ۱۱۹۴۳۸۶ ‬
۲۳
۱۳۸۹
۵۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۶۷۷۹ ‬
‪ ۸۸۵۸۰۶ ‬
۱۸
۱۳۸۷
۴۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۶۷۸۰ ‬
‪ ۸۸۵۸۰۵ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۴۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۶۵۸۰ ‬
‪ ۸۰۴۹۶۵ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۶۵۸۱ ‬
‪ ۸۰۴۹۶۴ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۲۱۰۷ ‬
‪ ۱۰۰۰۱۵۸ ‬
۲۴
۱۳۸۸
۵۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۲۱۰۸ ‬
‪ ۱۰۰۰۱۵۷ ‬
۲۶
۱۳۸۸
۵۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۲۷۱۸۸ ‬
‪ ۱۲۴۱۹۴۲ ‬
۲۵
۱۳۸۹
۵۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۱۷۵۶ ‬
‪ ۱۲۹۶۶۲۲ ‬
۲۷
۱۳۹۰
۵۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۰۹۴۹ ‬
‪ ۱۲۴۱۶۳۳ ‬
۳۰
۱۳۹۰
۵۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۹۳۷۱ ‬
‪ ۱۱۳۸۹۶۸ ‬
۳۵
۱۳۸۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۰۵۸۳ ‬
‪ ۱۳۳۱۵۳۱ ‬
۳۱
۱۳۹۰
۵۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۳۰۷۷ ‬
‪ ۱۳۲۴۲۷۸ ‬
۳۳
۱۳۹۱
۵۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۸۹۹۶ ‬
‪ ۱۴۱۶۲۲۵ ‬
۳۸
۱۳۹۲
۶۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۳۱۲۶۷۵ ‬
‪ ۶۳-۱۵۸۰۵۲ ‬
۳۶
۱۳۹۲
۶۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۲۶۷۶ ‬
‪ ۱۴۹۵۵۴۲ ‬
۳۷
۱۳۹۲
۶۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۱۵۱۰۲ ‬
‪ ۱۵۰۸۹۰۴ ‬
۴۱
۱۳۹۲
۶۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۶۸۰۵ ‬
‪ ۱۶۵۹۷۷۲ ‬
۴۲
۱۳۹۳
۶۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۵۵۱۰ ‬
‪ ۱۹۶۳۲۳۰ ‬
۴۳
۱۳۸۷
۴۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۷۰۰۷ ‬
‪ ۱۹۸۲۴۰۳ ‬
۴۴
۱۳۹۷
۷۴
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۲۹۵۰۴۳ ‬
‪ ‬
۴۵
۱۳۹۷
۷۵
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۲۹۵۰۴۴ ‬
‪ ‬
۴۶
۱۳۹۷
۷۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۹۲۵۰۴۴ ‬
‪ ۶۳-۱۵۷۸۱۷ ‬
۴۷
۱۳۹۷
۷۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh