ش‍ه‍ری‍ار و ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۴۰-
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ه‍ری‍ار و ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌[Book]/ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ع‍ردوس‍ت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ب‍ری‍ز : م‍ه‍د آزادی‌ ‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۹۰ ص.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‭‭‎964-90559-9-1:
‏موضوع : ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۵ - ۱۳۶۷ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭PL۳۱۴‭/ش‌۹ی‌۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸۹۴/۳۶۱۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۲۱۳۷
 
   آدرس ثابت  ش‍ه‍ری‍ار و ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۴۴۳۲ ‬
‪ ۴۶۷۲۷۲ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۷۴۴۳۳ ‬
‪ ‭PL۳۱۴ /‮ش‌‬۹‮ی‌‬۷‬ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh