س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ای‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍س‍اب‍ل‍ت‍ی‍ت‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌ ف‍وم‍ن‌
‎Zabeltitz, Christian Von‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ای‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ وون‌ زاب‍ل‍ت‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ب‍وب‌ خ‍م‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : رش‍ت‌ : ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌ ، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۷
‏شابک : ‎9645784395۱۵۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ دوم‌ از ک‍ت‍اب‍‎ Green house ecosystems, 1999‬ت‍ال‍ی‍ف‌‎ H. Zvi. Enoch, G. stanhill‬ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌‎ Greenhouse struetures‬اس‍ت‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ب‍وب‌ خ‍م‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۴۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : SB۴۱۶‭/ت‌۵س‌۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۶۳۵/۹۸۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۵۱۷۳
 
   آدرس ثابت  س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ای‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh