آف‍ت‍اب‌ ک‍اروان‌ (ح‍ک‍ای‍ت‌ س‍ر م‍طه‍ر اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از م‍ق‍ت‍ل‌ ت‍ا م‍دف‍ن‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍دی‌ ج‍ل‍ف‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، - ۱۳۵۷
‏عنوان و نام پديدآور : آف‍ت‍اب‌ ک‍اروان‌ (ح‍ک‍ای‍ت‌ س‍ر م‍طه‍ر اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از م‍ق‍ت‍ل‌ ت‍ا م‍دف‍ن‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍م‍ی‍د اح‍م‍دی‌ ج‍ل‍ف‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: آس‍ت‍ان‍ه‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ زائ‍ر، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۴
‏شابک : ‎9648567174
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۷۷] - ۱۷۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ح‍ک‍ای‍ت‌ س‍ر م‍طه‍ر اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از م‍ق‍ت‍ل‌ ت‍ا م‍دف‍ن‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏موضوع : راس‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷۶‭/‮ال‍ف‌‬۳آ۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۳۶۹۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
 
   آدرس ثابت  آف‍ت‍اب‌ ک‍اروان‌ (ح‍ک‍ای‍ت‌ س‍ر م‍طه‍ر اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از م‍ق‍ت‍ل‌ ت‍ا م‍دف‍ن‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۸۱۹۱ ‬
‪ ۶۳-۵۸۱۹۱ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۹۱۰۲ ‬
‪ ۱۸۷۲۸۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۹۱۰۳ ‬
‪ ۳۴۰۸۲۵ ‬
۲
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh