ق‍ص‍ه‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ک‍ازرون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍زش‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۸ - ۱۳۲۶. گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ص‍ه‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ک‍ازرون‌/ گ‍ردآوری‌ م‍ح‍س‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ی‍ان‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ س‍لام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ازرون‍ی‍ه‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۲
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار ف‍ارس‌ پ‍ژوه‍ی‌۹)
‏شابک : ۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohsen Pezeshkian. Traditional tales of Kazeruni's‬.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ازرون‍ی‌
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ه‌ ک‍ازرون‍ی‌
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍لام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌، - ۱۳۲۹
‏رده بندی کنگره : PIR۸۶۹۷‭/ک‌۲۲پ‌۴
‏رده بندی دیویی : ۳۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۲۳۵۰
 
   آدرس ثابت  ق‍ص‍ه‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ک‍ازرون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۹۴۰۰ ‬
‪ ۶۳-۲۹۴۰۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۰۵۱۹ ‬
‪ ۱۷۷۱۲۲۶ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh