ه‍زار و ی‍ک‌ ش‍ب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : الف لیله ولیله.فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍زار و ی‍ک‌ ش‍ب‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌ ت‍س‍وج‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍رک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌‏‫، ۱۳۸۶ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج‌.‬‏‫؛ ‏‫‬‏۱۳ × ۲۱ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫۱۶۵۰۰۰ ريال‬‏‫: دوره‌‬‏‫ : ‎964-7100-42-6‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬(چاپ دوم)‬‏‫ : ‎964-7100-40-x‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۲‬(چاپ دوم)‬‏‫ : ‎964-7100-41-8‬‬ ؛ ‏‫ج.۱ (چاپ هشتم‬)‏‫‬‭978-964-7100-42-7 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم/برون‌سپاری)
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم.‬‬
‏يادداشت : ‏‫ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌.‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۶).‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ هشتم: ۱۳۹۹ ) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱-۲( چاپ نهم: ۱۴۰۰).
‏عنوان دیگر : ال‍ف‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ و ل‍ی‍ل‍ه‌
‏موضوع : داستان‌های عربی
‏شناسه افزوده : طس‍وج‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌، ق‍رن‌۱۳ق‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PJA۳۴۴۸‏‫‬‭‬‭/آ۱ط۵ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ۸۹۲/۷۳۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۰۸۹۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ه‍زار و ی‍ک‌ ش‍ب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۹۱۲ ‬
‪ ۶۳-۱۹۹۱۲ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۹۱۶۸ ‬
‪ ۶۳-۲۹۱۶۸ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۴۳۱۳ ‬
‪ ۶۳-۴۰۹۵۹ ‬
۳
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۴۳۱۴ ‬
‪ ۶۳-۴۰۹۶۰ ‬
۲
۲
۱۳۸۶
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۳۵۴ ‬
‪ PJA۳۴۴۸ /آ۱ط۵ ۱۳۸۶ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۳۵۵ ‬
‪ PJA۳۴۴۸ /آ۱ط۵ ۱۳۸۶ ‬
۱
۲۵
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۸۰۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۸۰۲ ‬
۲
۶
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۷۱۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۷۱۸ ‬
۱
۸
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۲۷۲۱۶ ‬
‪ ۱۵۴۴۲۹۵ ‬
۱
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۲۱۷ ‬
‪ ۲۶۰۱۰۹ ‬
۱
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۲۱۸ ‬
‪ ۳۶۵۹۱۶ ‬
۲
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۷۲۱۹ ‬
‪ ۷۲۴۴۶۱ ‬
۲
۷
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۷۹۶۹ ‬
‪ ۱۰۱۱۰۹۴ ‬
۱
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۷۹۷۰ ‬
‪ ۱۰۱۱۰۹۵ ‬
۱
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۷۹۷۱ ‬
‪ ۱۰۱۱۰۹۶ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۷۹۷۲ ‬
‪ ۱۰۱۱۰۹۷ ‬
۲
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۹۶ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۸۵ ‬
۲
۸
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۹۷ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۸۹ ‬
۲
۹
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۹۸ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۸۸ ‬
۱
۶
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۹۹ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۸۴ ‬
۱
۷
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۹۶۵۹۶ ‬
‪ ‏‫۲۴۵۰۹۶۹ ‬
۱
۱۰
۱۴۰۰
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۹۶۵۹۷ ‬
‪ ‏‫۲۴۵۰۹۷۰ ‬
۲
۱۰
۱۴۰۰
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh