ج‍از
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ان‍ی‍ول‌، م‍ارس‍ل‌، ‌۱۸۹۵ - ۱۹۷۴م.
‎Pagnol, Marcel‬.
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍از/ م‍ارس‍ل‌ پ‍ان‍ی‍ول‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ک‍م‍ال‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: گ‍ن‍ب‍د طلای‍ی‌، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۲ص.
‏شابک : ۱۴۰۰۰ریال‏‫‭‎964-93155-6-x:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Jazz, 1975‬.
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌ ‌۲۰م.
‏شناسه افزوده : ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۴۴- م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PQ۲۶۰۸/‮الف‬۹‏‫‭ج۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۸۴۲/۹۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۰۲۱۵
 
   آدرس ثابت  ج‍از
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۸۶۵۱۸ ‬
‪ ۱۵۴۷۹۱۷ ‬
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۶۵۱۹ ‬
‪ ۶۲۳۳۳۷ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh