<الام‍ام‌ = ام‍ام‌>ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ق‍دوه‌ و اس‍وه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍درس‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، م‌ - ۱۹۴۵
‎Mudarrisi, Mohammad Taqi‬
‏عنوان و نام پديدآور : الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ق‍دوه‌ و اس‍وه‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ال‍م‍درس‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دار ال‍م‍ح‍ب‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ۱۴۲۵ق‌. = ۲۰۰۴م‌. = ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۶۴ ص‌؛ ۵/۱۱‎ x‬۵/۱۶س‌م‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ق‍دوه‌ ال‍ص‍دی‍ق‍ی‍ن‌" ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ق‍دوه‌ ال‍ص‍دی‍ق‍ی‍ن‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۴‭/م‌۳۸‮ال‍ف‌‬۷۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۲۷۲۲
 
   آدرس ثابت  <الام‍ام‌ = ام‍ام‌>ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ق‍دوه‌ و اس‍وه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۲۳۵۶ ‬
‪ ۴۸۸۹۰۴ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۲۳۵۷ ‬
‪ ۴۸۸۸۹۳ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh