ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ع‍ق‍ب‌اف‍ت‍ادگ‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وام‍ع‌ اس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍لی ، ۱۳۳۹-
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ع‍ق‍ب‌اف‍ت‍ادگ‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وام‍ع‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ رض‍ای‍ی‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‍ی‌[ برای] معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ن‍ون‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۵۱ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ۴۰۰۰ ریال‏‫: ‎964-95341-6-4‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۵۰] - ۳۵۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
‏موضوع : ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌
‏موضوع : ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ع‍ل‍ل‌
‏شناسه افزوده : جهاد دانشگاهی .پژوهشکده توسعه تکنولوژی. معاونت پژوهشی و آموزشی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭T۱۴‏‫‭/ر۶ت۳
‏رده بندی دیویی : ۶۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۸۲۵۹
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ع‍ق‍ب‌اف‍ت‍ادگ‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وام‍ع‌ اس‍لام‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۱۹۱ ‬
‪ ۶۳-۳۲۱۹۱ ‬
۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۱۲۲ ‬
‪ T۱۴ /ر۶ت۳ ۱۳۸۳ ‬
۷
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۱۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۱۸ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۳۲۱ ‬
‪ ۹۰۰۰-۳۲۱ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۸۱۱۸ ‬
‪ ۱۸۴۵۰۷۷ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۱۱۹ ‬
‪ ۳۹۸۸۰۵ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۲۴۶ ‬
‪ ۷۴۰۳۷۶ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh