ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍رف‌زاده‌ ب‍ردر، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۵۱
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌/ م‍ح‍م‍د ش‍رف‌زاده‌ ب‍ردر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۴۴
‏شابک : ‎964-7986-14-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۳۶ - ۳۲۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۵۹
‏شناسه افزوده : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۵۹۱/‮الف‬۸۴‏‫‬‭ش۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۶۷۸۵
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۹ ‬
‪ ۶۳-۸۰۹ ‬
۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۷۲۷۶ ‬
‪ ۶۳-۳۷۲۷۶ ‬
۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۰۹۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۰۹۷ ‬
۱۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۵۰۲۸ ‬
‪ ۳۱۹۹۶۱ ‬
۱۰
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۵۰۲۹ ‬
‪ ۴۹۵۵۰۹ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۵۷۷۲ ‬
‪ ۳۳۳۷۴۴ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh