آث‍ار و ب‍رک‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در دن‍ی‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍وس‍وی‌ ج‍زای‍ری‌،سید ه‍اش‍م‌، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : آث‍ار و ب‍رک‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در دن‍ی‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍اش‍م‌ ال‍ن‍اج‍ی‌ال‍م‍وس‍وی‌ال‍ج‍زای‍ری‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍دوی‌دام‍غ‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‭‮ص‌‬ ۱۸۸‬.‬
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ریال: چاپ سوم‏‫: 964-337-284-7‬
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : حسین‌بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- فضایل
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۵-
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۴۱/۴‬‏‫‬‭‭/‮م‌‬۸۸۳آ۲ ۱۳۸۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۹۵۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۸۶۰۷
 
   آدرس ثابت  آث‍ار و ب‍رک‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در دن‍ی‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۷۱۶۲ ‬
‪ ۵۲۱۰۱۰ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۶۰۳۹۰ ‬
‪ ‭BP۴۱/۴ /‮م‌‬۸۸۳آ۲ ۱۳۸۲‬ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۰۳۹۱ ‬
‪ ۳۱۰۱۴۸ ‬
۳
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۸۴۴۴ ‬
‪ ۸۲۶۵۸۴ ‬
۴
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۸۴۴۵ ‬
‪ ۸۲۶۵۸۳ ‬
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۸۳۵۵ ‬
‪ ۱۵۹۵۰۷۵ ‬
۶
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۸۳۵۶ ‬
‪ ۱۵۹۵۰۷۶ ‬
۷
۱۳۹۳
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh