‏‫م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍رداران‌، ع‍ل‍م‍ا و ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌‌ک‍ردگ‍ان‌ ب‍ل‍وچ‌ ب‍ا دول‍ت‌ م‍درن‌ (از ۱۲۸۵ ش تا ۱۳۵۷ ش)‏‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ی‍اس‍ر، ق‍اس‍م‌، ‏‫۱۳۴۸ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍رداران‌، ع‍ل‍م‍ا و ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌‌ک‍ردگ‍ان‌ ب‍ل‍وچ‌ ب‍ا دول‍ت‌ م‍درن‌ (از ۱۲۸۵ ش تا ۱۳۵۷ ش)‏‬ / م‍ول‍ف‌ ق‍اس‍م‌ س‍ی‍اس‍ر.
‏مشخصات نشر : زاه‍دان‌: ت‍ف‍ت‍ان‌‏‫، ۱۳۸۴‏‏‏.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۵ ص‌.‏‬: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۰۰۰۰ ریال‏‬‏‫ :‏ ‫‭‭‭‭‎964-94431-7-7‬‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- جنبشها و قیام‌ها
‏موضوع : بلوچستان -- تاریخ -- ‏‫قرن ۱۴.‏‬
‏موضوع : بلوچستان -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۴
‏موضوع : ب‍ل‍وچ‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۷۲‭‬ ‭/ب۸‏‬‏‫‬‮‭س۹ ۱۳۸۴‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۹۷۷‏‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۱۵۲۸
 
   آدرس ثابت  ‏‫م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍رداران‌، ع‍ل‍م‍ا و ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌‌ک‍ردگ‍ان‌ ب‍ل‍وچ‌ ب‍ا دول‍ت‌ م‍درن‌ (از ۱۲۸۵ ش تا ۱۳۵۷ ش)‏‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۵۵۳ ‬
‪ ۶۳-۱۹۵۵۳ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۳۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۳۴ ‬
۵
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۵۰۳۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۵۰۳۳ ‬
۸
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۵۴۳۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۵۴۳۵ ‬
۹
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۷۲۰۷۵ ‬
‪ ۲۱۵۳۲۹۲ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۶۲۹۸ ‬
‪ ۳۴۳۳۶۲ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۶۲۹۹ ‬
‪ ۳۴۳۳۶۳ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۰۹۴۵ ‬
‪ ۱۰۰۷۷۵۶ ‬
۷
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh