م‍ی‍راث‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍رای‌، ری‍چ‍ارد ن‍ل‍س‍ون‌، ‏‫۱۹۲۰ - ‏۲۰۱۴م.‏‬
Frye, Richard N. (Richard Nelson)
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ی‍راث‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ / ری‍چ‍اردن‍ل‍س‍ون‌ ف‍رای‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍س‍ع‍ود رج‍ب‌ن‍ی‍ا.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫ ، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ی‍ازده‌ ، ‏۵۱۰ ص.‬‬ : م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‏‫ ‏‫‫‬‭978-964-445-111-9 :‏‬‬ ؛ ‏‫۳۱۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ هفتم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‎The heritage of Persia‬‎
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۸ (ب‍ا ف‍روس‍ت‌).
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هشتم : پاییز ۱۳۸۶.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ نهم: ۱۳۹۱.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۴۷۵ ] - ۴۸۲.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پیش از اسلام
‏شناسه افزوده : رج‍ب‌ن‍ی‍ا، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۷۷.‬، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‮‭DSR۱۴۲‭‮‬‏‫‭‬‭‬‮‭‭/ف‌۴م‌۹ ۱۳۸۵‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‮‭۹۵۵/۰۱‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۳-۲۴۱۷۹‬‬
 
   آدرس ثابت  م‍ی‍راث‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۳۸۲۴ ‬
‪ ۶۳-۸۲۱۲۶ ‬
۵
۱۳۸۶
۸
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۴۶۰ ‬
‪ DSR۱۴۲ /ف۴م۹ ۱۳۸۵ ‬
۹
۱۳۸۳
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۰۵۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۳۷۲۷ ‬
۸
۱۳۸۶
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۸۷۳۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳۵۵۵ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۷۸۰۲ ‬
‪ ۳۷۴۹۲۰ ‬
۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۷۸۰۳ ‬
‪ ۴۹۹۱۳۴ ‬
۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۱۷۱۴ ‬
‪ ۱۰۱۶۱۰۳ ‬
۳
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۱۷۱۵ ‬
‪ ۹۹۶۴۸۵ ‬
۴
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۶۵۰۲ ‬
‪ ۱۰۶۶۹۵۸ ‬
۶
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۶۵۰۳ ‬
‪ ۱۰۶۶۹۱۵ ‬
۷
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۲۳۰۴ ‬
‪ ۱۵۲۷۰۴۷ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۲۲۳۰۵ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۵۱۶ ‬
۱۲
۱۳۹۲
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh