آی‍ن‍ه‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۳۹ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ن‍ه‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌: ف‍رازه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ان‍ص‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۳ ص‌.‬‬‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰ ری‍ال‌‮‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰ ریال‬‏‫‏‭‬‭964-397-049-3 :‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‏‬‮ ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ هفتم‬‏‫‭978-964-397-0499 :
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‎‭‭Mohammad Baqer Ansari. Mohammad's reflection... .‬‬
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ پنجم: زمستان ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۹.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ۳۷؟-۶۱ق‌.
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۴۲/۴‭‬ ‭/ع۸‏‫‭‮الف‬۸ ۱۳۸۳‭‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۵۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۴۰۱۹
 
   آدرس ثابت  آی‍ن‍ه‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۲۴۵ ‬
‪ ۶۳-۵۲۴۵ ‬
۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۱۳۷۴ ‬
‪ ۶۳-۷۰۱۵۴ ‬
۷
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۳۲۳۶ ‬
‪ ۴۹۲۴۷ ‬
۹
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۹۳۲۳۷ ‬
‪ ۵۷۵۲۸۶ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۱۹۳۸ ‬
‪ ۵۶۵۱۰۷ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۱۹۳۹ ‬
‪ ۳۷۷۶۶۱ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۲۸۴۵ ‬
‪ ۴۸۴۹۳۵ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۴۳۸۹ ‬
‪ ۸۸۲۰۹۵ ‬
۱۹
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۴۳۹۰ ‬
‪ ۸۸۲۰۹۴ ‬
۲۰
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۰۷۳۹ ‬
‪ ۹۳۲۶۵۲ ‬
۲۵
۱۳۸۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۹۰۰۹ ‬
‪ ۸۹۴۴۰۵ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۹۰۱۰ ‬
‪ ۸۹۴۴۰۴ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۶۶۰۴ ‬
‪ ۸۸۳۲۹۴ ‬
۲۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۳۰۸۴ ‬
‪ ۸۵۱۰۸۳ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۷۳۹ ‬
‪ ۷۸۲۶۳۸ ‬
۱۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۷۴۰ ‬
‪ ۷۸۲۵۹۶ ‬
۱۸
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۴۳۰۰ ‬
‪ ۱۲۴۱۴۵۲ ‬
۲۶
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۴۳۰۱ ‬
‪ ۱۲۴۱۴۵۳ ‬
۲۷
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۱۲۱۸ ‬
‪ ۱۷۴۳۱۴۴ ‬
۲۸
۱۳۹۵
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh