ش‍طرن‍ج‌ ع‍رب‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍طرن‍ج‌ ع‍رب‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ح‍م‍ود اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ آزاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر آب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۹۶ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ۴۲۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (ع‍ال‍ی‌)
‏موضوع : آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رض‍ا
‏شناسه افزوده : آزاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، . - ۱۳۵۴
‏رده بندی کنگره : PJ۶۱۴۱‭/‮ال‍ف‌‬۵۴ش‌۶
‏رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۳۵۸۸
 
   آدرس ثابت  ش‍طرن‍ج‌ ع‍رب‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۲۱۷۲۲ ‬
‪ ۱۵۵۴۴۹۹ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۱۷۲۳ ‬
‪ ۵۹۴۶۵۲ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh