ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍ق‍ی‌زاده‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌/ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ف‍ق‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍ان‍ه‌ آف‍ت‍اب‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : [۲۰۴] ص‌
‏شابک : ۳۶۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HF۵۴۱۵/۱۳‭/ش‌۷ف‌۴
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۸۰۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۸۴۸۱
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۱۹۸۸۱ ‬
‪ HF۵۴۱۵/۱۳ /ش۷ف۴ ‬
۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۹۷۲۰ ‬
‪ ۵۶۴۷۰ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۱۹۷۲۱ ‬
‪ HF۵۴۱۵/۱۳ ‭/ش‌۷ف‌۴ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh