آرم‍ان‌ ش‍ه‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، ک‍ی‍ان‌، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : آرم‍ان‌ ش‍ه‍ر: ف‍ض‍ا، ه‍وی‍ت‌ و ق‍درت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر/ ک‍ی‍ان‌ ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اف‍ش‍ی‍ن‌ خ‍اک‍ب‍از.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍رن‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۳۵ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-312-739-8‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال (چاپ اول)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری (فاپا (چاپ دوم))
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭The promise of the city: space, Identity, and politics in contemporary..., c2001.‬
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۱۳] - ۳۲۶.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : مکتب مارکسیستی
‏موضوع : جامعه‌شناسی شهری
‏شناسه افزوده : خاکباز، افشین، ‏‫۱۳۴۳ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HT۱۵۳‏‫‭/ت‌۲آ۴ ۱۳۸۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۷/۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۸۲۸۷
 
   آدرس ثابت  آرم‍ان‌ ش‍ه‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۲۰ ‬
‪ HM۱۵۳ /ت۷آ۴ ۱۳۸۶ ‬
۵
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۴۸۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۴۸۰ ‬
۶
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۴۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۴۴۸ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۴۴۰۲ ‬
‪ ۱۰۲۰۰۷۶ ‬
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۴۴۰۳ ‬
‪ ۹۵۶۶۲۱ ‬
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۲۸۰۲ ‬
‪ ۹۵۶۰۷۳ ‬
۳
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۲۸۰۳ ‬
‪ ۹۵۹۷۹۰ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۲۰۷۴۷ ‬
‪ ۱۵۸۷۶۵۵ ‬
۷
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۲۰۷۴۸ ‬
‪ ۱۵۸۷۶۵۴ ‬
۸
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۱۹۱۹ ‬
‪ ۱۶۰۷۹۰۳ ‬
۹
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۱۹۲۰ ‬
‪ ۱۶۰۷۹۰۴ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۰۴۹۱ ‬
‪ ۱۶۶۳۱۸۹ ‬
۱۲
۱۳۹۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۵۹۶۸ ‬
‪ ۲۰۲۰۱۳۲ ‬
۱۳
۱۳۹۶
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh