ش‍ن‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍راون‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ن‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ای‍راوان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍اق‍ری‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍اوالان‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ده‌، ۲۱۲ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mahmoud Iravani and fatemeh Bagherian. social cognition‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۱۲ - ۱۹۱
‏موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)
‏شناسه افزوده : ب‍اق‍ری‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌، . - ۱۳۳۴
‏رده بندی کنگره : HM۱۰۱۹‭/‮ال‍ف‌‬۹ش‌۹
‏رده بندی دیویی : ۳۰۲/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۸۷۴۷
 
   آدرس ثابت  ش‍ن‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۱۱۷ ‬
‪ HM۱۰۱۹ /الف۹ش۹ ۱۳۸۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۷۸۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۷۸۰ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۴۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۴۵۰ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۱۷۷۶ ‬
‪ ۲۰۰۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh