ان‍س‍ان‌ ن‍وران‍ی‌ در ت‍ص‍وف‌ ای‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌، م‌۱۹۷۹ - ۱۹۰۳
‎Corbin, Henry‬
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍س‍ان‌ ن‍وران‍ی‌ در ت‍ص‍وف‌ ای‍ران‍ی‌/ ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رام‍رز ج‍واه‍ری‌ن‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آم‍وزگ‍ار خ‍رد، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۴۰
‏شابک : ‎964-94707-2-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎L'homme de lumiere dans le soufisme Iranien, 1971‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۴۰ - ۲۳۸
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : ج‍واه‍ری‌ن‍ی‍ا، ف‍رام‍رز، ۱۳۴۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۷۷‭/‮ال‍ف‌‬۹ک‌۴ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۰۲۲
 
   آدرس ثابت  ان‍س‍ان‌ ن‍وران‍ی‌ در ت‍ص‍وف‌ ای‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh