ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از (۱۲۸۱ ت‍ا )۱۳۸۱
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌، - ۱۳۴۸
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از (۱۲۸۱ ت‍ا )۱۳۸۱/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ت‍اب‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍رود، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۵۸
‏شابک : ۳۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎1902 - 2002‬)‎Mahtab Khorramshahi. Bibliography of music ‬.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭ML۱۲۰‭‬ /‮الف‬۹‏‫‬‮‭خ۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۰۱۶/۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۱۲۰
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از (۱۲۸۱ ت‍ا )۱۳۸۱
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۳۶۰ ‬
‪ ML۱۲۰ /الف۹خ۴ ‬
۱
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۸۲۰ ‬
‪ ML۱۲۰/الف۹ خ۴ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۲۲۳۶۴ ‬
‪ ‏‫‭ML۱۲۰‭‬/‮الف‬۹ ‏‫‬‮‭خ۴ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۲۳۶۵ ‬
‪ ۳۴۲۹۴۵ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh