س‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍ز و م‍ردم‍ی‌ م‍ه‍رب‍ان‌ و دوس‍ت‌داش‍ت‍ن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داگ‍لاس‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ اوروی‍ل‌، م‌۱۹۸۰ - ۱۸۹۸
‎Douglas, William Orville‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍ز و م‍ردم‍ی‌ م‍ه‍رب‍ان‌ و دوس‍ت‌داش‍ت‍ن‍ی‌/ اث‍ر وی‍ل‍ی‍ام‌ - او - داگ‍لاس‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍دون‌ س‍ن‍ج‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۶، ۶ص‌. ت‍ص‍وی‍رم‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ۱۰۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۵
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎1951]‬]‎Strange lands and friendly people ‬.
‏موضوع : خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏موضوع : ه‍ن‍د -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : س‍ن‍ج‍ر، ف‍ری‍دون‌، ۱۲۹۷ -، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DS۴۹/۵‏‫‬‮‭‭/د۲س‌۴ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۶۶۵۹
 
   آدرس ثابت  س‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍ز و م‍ردم‍ی‌ م‍ه‍رب‍ان‌ و دوس‍ت‌داش‍ت‍ن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۳۵۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۸۳۵ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۸۰۲۹۳ ‬
‪ ۲۱۴۵۶۹۳ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۰۲۹۴ ‬
‪ ۳۵۰۸۴۲ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh