ع‍ادت‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا، ‏‫۱۳۳۱ - ‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ادت‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌ / زوی‍ا پ‍ی‍رزاد.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‬‏‫‏‏، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۶۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏۲۷۰۰۰ ریال‬‏‬ : ‏‫‬‭964-305-798-4‬ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‬‏ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏۲۷۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‬‏‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم)‮‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۴۹۰۰۰ ریال (چاپ نوزدهم)‬‬‏‬ ؛ ‏‫۵۶۰۰۰ ریال‬‏‬‏‬‬‏‫: چاپ بیستم‬‏‬‏‬ : ‏‫‬‭ ‏‫‭978-964-305-798-5‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال (چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۵۹۰۰۰ ریال (چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫‬۶۹۰۰۰ریال(چاپ بیست و چهارم) ؛ ‏‫۹۸۰۰۰ ریال (چاپ بیست‌و هفتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال(چاپ بیست و هشتم)‏‭‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ص.ع به انگلیسی: Zoya Pirzad.We ll get used to it
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ و چهارم: م‍رداد ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: زمستان ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هفدهم: بهار ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم : بهار ۱۳۸۸ .
‏يادداشت : چاپ بیستم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و یکم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ بیست و سوم و بیست و چهارم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ بیست‌و هفتم و بیست و هشتم : ۱۳۹۱.
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۹۲‭‬ ‭/ی۴۴‏‫‬‭‬‭ع۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۰۰۰
 
   آدرس ثابت  ع‍ادت‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌
بعد  قبل     
 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh