ع‍ادت‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا، ‏‫۱۳۳۱ - ‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ادت‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌ / زوی‍ا پ‍ی‍رزاد.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‬‏‫‏‏، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۶۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏۲۷۰۰۰ ریال‬‏‬ : ‏‫‬‭964-305-798-4‬ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‬‏ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏۲۷۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‬‏‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم)‮‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۴۹۰۰۰ ریال (چاپ نوزدهم)‬‬‏‬ ؛ ‏‫۵۶۰۰۰ ریال‬‏‬‏‬‬‏‫: چاپ بیستم‬‏‬‏‬ : ‏‫‬‭ ‏‫‭978-964-305-798-5‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال (چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۵۹۰۰۰ ریال (چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫‬۶۹۰۰۰ریال(چاپ بیست و چهارم) ؛ ‏‫۹۸۰۰۰ ریال (چاپ بیست‌و هفتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال(چاپ بیست و هشتم)‏‭‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ص.ع به انگلیسی: Zoya Pirzad.We ll get used to it
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ و چهارم: م‍رداد ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: زمستان ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هفدهم: بهار ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم : بهار ۱۳۸۸ .
‏يادداشت : چاپ بیستم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و یکم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ بیست و سوم و بیست و چهارم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ بیست‌و هفتم و بیست و هشتم : ۱۳۹۱.
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۹۲‭‬ ‭/ی۴۴‏‫‬‭‬‭ع۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۰۰۰
 
   آدرس ثابت  ع‍ادت‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۳۲ ‬
‪ ۶۳-۵۳۲ ‬
۲
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۹۵۳۲ ‬
‪ ۶۳-۳۹۵۳۲ ‬
۱
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۲۴۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۷۸۱ ‬
۴۱
۱۳۸۸
۱۹
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۵۶۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۵۶۸ ‬
۴۹
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۷۱۷۳۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۲۲۶ ‬
۱۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۵۸۱۲ ‬
‪ ۴۳۶۸۸۸ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۸۱۳ ‬
‪ ۵۱۴۸۵۰ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۰۶۰۸ ‬
‪ ۵۶۵۵۴۳ ‬
۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۰۶۰۹ ‬
‪ ۵۹۱۴۰۳ ‬
۲۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۳۷۱۸ ‬
‪ ۳۹۱۰۷۸ ‬
۱۰
۳
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۷۳۷۱۹ ‬
‪ ‭PIR۷۹۹۲/ی۴۴ ع۲ ۱۳۸۳‬ ‬
۵۷
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۵۰۹۷ ‬
‪ ۵۸۶۴۴۵ ‬
۱۹
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۵۰۹۸ ‬
‪ ۵۸۶۴۴۶ ‬
۱۸
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۵۰۹۹ ‬
‪ ۵۸۶۴۴۷ ‬
۱۶
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۵۱۰۰ ‬
‪ ۵۸۶۴۴۸ ‬
۱۷
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۴۴۹۲ ‬
‪ ۲۸۳۴۰۳ ‬
۲۳
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۴۴۹۳ ‬
‪ ۵۳۳۳۵۲ ‬
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۲۹۷۲ ‬
‪ ۳۸۰۲۹۶ ‬
۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۷۰۹۰ ‬
‪ ۳۷۷۶۵۲ ‬
۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۷۰۹۱ ‬
‪ ۵۹۰۹۸۹ ‬
۲۰
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۰۰۴۹ ‬
‪ ۵۸۱۷۷۴ ‬
۱۱
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۴۶۱۷ ‬
‪ ۳۷۴۸۷۶ ‬
۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۴۶۱۸ ‬
‪ ۳۶۶۲۵۳ ‬
۳۶
۱۳۸۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۴۶۱۹ ‬
‪ ۳۶۶۱۵۱ ‬
۳۵
۱۳۸۴
۱۰
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۳۴۶۲۰ ‬
‪ ‭PIR۷۹۹۲/ی۴۴ ع۲ ۱۳۸۳‬ ‬
۱۴
۸۴۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۸۶۰۸ ‬
‪ ۵۹۸۱۱۱ ‬
۲۶
۱۳۸۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۸۶۰۹ ‬
‪ ۵۹۸۱۱۲ ‬
۲۷
۱۳۸۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۸۵۰۶ ‬
‪ ۳۴۹۹۲۷ ‬
۲۸
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۸۵۰۷ ‬
‪ ۳۴۹۹۲۸ ‬
۲۹
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۶۸۴۱ ‬
‪ ۱۹۴۰۲۰ ‬
۳۸
۱۳۸۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۶۸۴۲ ‬
‪ ۱۸۹۴۲۱ ‬
۳۷
۱۳۸۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۹۳۷۷ ‬
‪ ۹۱۱۵۷۲ ‬
۴۳
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۹۳۷۸ ‬
‪ ۹۱۱۵۷۳ ‬
۴۴
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۱۶۵۵ ‬
‪ ۸۶۶۵۶۵ ‬
۴۲
۱۳۸۸
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۱۶۵۶ ‬
‪ ۸۴۵۸۴۲ ‬
۴۷
۱۳۸۸
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۷۰۱۲ ‬
‪ ۹۷۵۸۴۱ ‬
۴۵
۱۳۹۰
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۷۰۱۳ ‬
‪ ۹۷۵۸۴۲ ‬
۴۶
۱۳۹۰
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۵۴۸۷۸ ‬
‪ ۹۶۶۰۵۲ ‬
۲۴
۱۳۹۰
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۵۴۸۷۹ ‬
‪ ۹۶۶۰۵۱ ‬
۳۰
۱۳۹۰
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۳۷۲۵ ‬
‪ ۱۲۱۰۰۱۶ ‬
۳۱
۱۳۸۹
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۳۷۲۶ ‬
‪ ۱۲۱۰۰۱۵ ‬
۳۳
۱۳۸۹
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۱۲۸۱ ‬
‪ ۹۰۹۲۶۴ ‬
۳۲
۱۳۸۷
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۱۲۸۲ ‬
‪ ۹۲۹۷۴۲ ‬
۳۴
۱۳۸۷
۱۷
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۶۲۵۷۱ ‬
‪ ‬
۳۹
۱۳۸۸
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۲۵۷۲ ‬
‪ ۷۵۷۹۲۷ ‬
۴۰
۱۳۸۸
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۸۵۹۲ ‬
‪ ۱۳۱۰۱۶۷ ‬
۵۰
۱۳۹۱
۲۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۸۵۹۳ ‬
‪ ۱۳۱۰۱۶۶ ‬
۵۱
۱۳۹۱
۲۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۵۱۹ ‬
‪ ۱۳۸۴۰۴۴ ‬
۵۲
۱۳۹۱
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۵۲۰ ‬
‪ ۱۳۸۴۰۴۵ ‬
۵۳
۱۳۹۱
۲۸
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۲۰۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۵۲۹۳ ‬
۶۰
۱۳۸۳
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh