اش‍ک‌ م‍ح‍رم‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا آم‍وزش‌ م‍داح‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۳ -
‏عنوان و نام پديدآور : اش‍ک‌ م‍ح‍رم‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا آم‍وزش‌ م‍داح‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ و س‍روده‌ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍رب‍ی‌ (م‍ح‍رم‌).
‏مشخصات نشر : ک‍رج‌: م‍دی‍ر ف‍لاح‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ج، ۱۸۷ ص.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫‬‭964-8292-15-9
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌۱۸۷
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ش‍ع‍ر.
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ ق.
‏موضوع : ‏‫ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ق - ۴ ‬
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۸۲۰۳‏‫‭/ر۲۸۲۸‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲‏‫‭م۴۴۱‮الف‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۰۵۷
 
   آدرس ثابت  اش‍ک‌ م‍ح‍رم‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا آم‍وزش‌ م‍داح‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۱۱۱۳۷ ‬
‪ ۱۵۳۳۴۹۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۱۱۳۸ ‬
‪ ۴۸۶۳۴۶ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh