پ‍ژوه‍ش‌ و بررسی ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در دی‍دگ‍اه‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ع‍ال‍م‌ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍س‍گ‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
‏عنوان قراردادی : معالم المدرسین .فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‌ و بررسی ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در دی‍دگ‍اه‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ع‍ال‍م‌ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍س‍گ‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍اخ‍واه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: رای‍زن‌‏‫، ۱۳۷۵.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ‏‫ج.‬‬‬‮‬
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰ ریال‬‮‬‏‫‭‎964-6785-40-9 :‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‮‬ ‏‫(‫ج. ۲‬، چاپ اول‮‬)‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۷۵).‮‬
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : امامت -- احادیث
‏موضوع : خلافت -- احادیث
‏موضوع : اجتهاد و تقلید-- احادیث
‏موضوع : اهل سنت -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏موضوع : شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏شناسه افزوده : ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌، ج‍ل‍ی‍ل‌، ‏‫۱۳۱۳ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍اخ‍واه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۴۱/۵‭‬ ‭/‮الف‬۸‏‫‬‭‭ع‌۵۴۰۴۱ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۲۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۶۹۷۹
 
   آدرس ثابت  پ‍ژوه‍ش‌ و بررسی ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در دی‍دگ‍اه‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ع‍ال‍م‌ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۹۵۹ ‬
‪ BP۱۴۱/۵ /الف۸ع۵۴۰۴۱ ‬
۱
۱
۱۳۷۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۹۶۰ ‬
‪ BP۱۴۱/۵ /الف۸ع۵۴۰۴۱ ‬
۲
۱
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۵۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۵۰۸ ‬
۱
۳
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۱۴۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۱۴۷ ‬
۲
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۷۲۸۲ ‬
‪ ۱۴۵۰۶۴۳ ‬
۱
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۳۳۸۱ ‬
‪ ۱۱۴۰۸۲۱ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۸۲۸۴۰ ‬
‪ ۹۱۵۵۱۱ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh