ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ن‍ادان‌، م‍ن‍ص‍ور، ‏‫۱۳۱۶ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌) / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور ق‍ن‍ادان‌، ن‍اه‍ی‍د م‍طی‍ع‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ت‍وده‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راس‍ت‌ ۲].
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: آوای‌ ن‍ور‬‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۸ ص‌.‬‬‏‫: ج‍دول‌، نمودار.‬
‏فروست : آوای نور‏‫؛ ۱۴۷.‬
‏شابک : ‏‫۳۴۰۰۰ ریال ‬‏‫‭964-6063-18-7 :‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ریال (چاپ دهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری (فاپا (چاپ هفتم))
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭M.Ghannadan-N. Mottee- H.Sstoudeh. sociology (keyfacts).‬
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۳ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ هفتم.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۸۱] - ۲۸۸.‬
‏موضوع : جامعه‌شناسی
‏شناسه افزوده : م‍طی‍ع‌، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۳۷ -
‏شناسه افزوده : س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۱۹ - ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭HM۶۲‏‫‭‭/ف‌۲ق‌۹ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۴۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۳۰۲۶ ‬
‪ ۶۳-۷۱۹۲۶ ‬
۴
۱۳۸۶
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۴۸۴۰ ‬
‪ ۶۳-۴۰۵۳۲ ‬
۱۵
۱۳۹۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۰۳۵۰ ‬
‪ ۲۷۶۹۳۳ ‬
۵
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۹۸۵۸ ‬
‪ ۳۲۰۸۲۸ ‬
۶
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۹۸۵۹ ‬
‪ ۳۲۰۹۰۱ ‬
۷
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۳۶۰۳ ‬
‪ ۱۰۵۸۳۱۰ ‬
۲
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۳۶۰۴ ‬
‪ ۱۰۱۵۵۶۷ ‬
۳
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۷۹۸۲ ‬
‪ ۱۰۵۱۲۶۸ ‬
۸
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۷۹۸۳ ‬
‪ ۱۰۵۱۲۶۷ ‬
۹
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۱۰۱۴ ‬
‪ ۱۲۸۶۱۶۸ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۱۰۱۵ ‬
‪ ۱۲۸۶۱۶۹ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۸۲۵۵ ‬
‪ ۱۴۱۱۵۳۶ ‬
۱۲
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۸۲۵۶ ‬
‪ ۱۴۱۱۵۳۵ ‬
۱۳
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۰۸۲۹ ‬
‪ ۱۷۴۰۴۹۵ ‬
۱۴
۱۳۹۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۹۲۰۲۷ ‬
‪ ۲۰۱۷۲۸۱ ‬
۱۶
۱۳۹۶
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh