ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ای‍ت‍ون‌‏‫، آرت‍ور سی.‬‏، ‏‫۱۹۱۹ - ‏۲۰۰۳م.‬
Guyton, Arthur C.
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ / [آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ادوارد ه‍ال‌] ؛ ب‍رگ‍ردان‌ اح‍م‍درض‍ا ن‍ی‍اوران‍ی‌ ؛ زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍د رخ‍ش‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: س‍م‍اط ‏‫، ۱۳۸۴ -‬‏‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬‬‏‬ : مصور، جدول، نمودار.
‏شابک : ۹۹۰۰۰ ریال : ج.۱‏‫‭964-5789-98-2 :‬ ؛ ‏‫۹۹۰۰۰ ریال (ج.۱ ٬ چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۹۹۰۰۰ ریال‏‬: ج.۱، چاپ سوم‏‫‭978-964-5789-98-3 :‬ ؛ ‏‫۱۱۸۰۰۰ ریال‏‬‏‫: ج. ۱، چاپ چهارم‏‬‏‫‭978-964-5789-99-0 :‬ ؛ ج.۲‏‫‭964-5789-99-0 :‬ ؛ ‏‫ ۹۹۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوم)‏‬ ؛ ‏‫۱۱۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‎Textbook of medical physioloy, 11th ed‏‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۵).‬
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ سوم و چهارم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ دوم و سوم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : عنوان روی جلد: درسنامه فیزیولوژی پزشکی گایتون.
‏عنوان روی جلد : درسنامه فیزیولوژی پزشکی گایتون.
‏موضوع : انسان -- فیزیولوژی
‏موضوع : فیزیولوژی بیماری‌ها
‏شناسه افزوده : ه‍ال‌، ج‍ان‌ ادوارد، ۱۹۴۶ - م‌.
‏شناسه افزوده : Hall, John E. (John Edward)
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍اوران‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : رخ‍ش‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۱۹ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭QP۳۴/۵‭‮‬‏‫‭‬‭‫‬‭/گ۲ف۹۲ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‬‭۶۱۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۵۷۷۶
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۴۲۳ ‬
‪ ۶۳-۱۹۴۲۳ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۷۹۲۴ ‬
‪ ۴۶۳۳۱۶ ‬
۱
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۸۷۹۲۵ ‬
‪ ۱۹۴۲۵۳۳ ‬
۱
۶
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۶۳۰۶ ‬
‪ ۳۶۰۱۴۴ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۱۶۳۰۷ ‬
‪ ۱۹۴۲۵۳۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۳۲۹۱ ‬
‪ ۶۵۲۹۴۲ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۹۱۱۲ ‬
‪ ۱۰۵۱۳۰۶ ‬
۱
۷
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۹۱۱۳ ‬
‪ ۱۱۲۳۷۳۳ ‬
۱
۸
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۳۶۳۶ ‬
‪ ۸۹۴۴۵۸ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۱۲۵۵ ‬
‪ ۱۰۴۵۳۰۶ ‬
۲
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۵۱۲۵۶ ‬
‪ ۱۱۲۳۵۶۲ ‬
۲
۶
۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۵۹۷۳ ‬
‪ ۱۷۴۴۳۳۱ ‬
۲
۷
۱۳۸۷
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh