پ‍ارادای‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، م‌ - ۱۹۴۳
‎Fay, Brian‬
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ارادای‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍رای‍ان‌ ف‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ردی‍ه‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۴۳
‏فروست : (پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌؛ ۴۹. روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌۱)
‏شابک : ۲۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۱ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ام‍روزی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍گ‍رش‍ی‌ چ‍ن‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍ش‍ای‍ار دی‍ه‍ی‍م‍ی‌ ت‍وس‍ط طرح‌ ن‍و و م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Contemporary philosophy of social science: a multicultural approach 1996‬.
‏عنوان دیگر : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ام‍روزی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ چ‍ن‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : چ‍ن‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍ردی‍ه‍ا، م‍رت‍ض‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۳۹
‏رده بندی کنگره : H۶۱‭/ف‌۹ف‌۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۳۰۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۵۵۱۸
 
   آدرس ثابت  پ‍ارادای‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۷۰۸۰ ‬
‪ ۶۳-۲۷۰۸۰ ‬
۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۴۳۱ ‬
‪ H۶۱ /ف۹ف۸ ۱۳۸۳ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۹۱۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۹۱۷۹ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۳۵۴۳ ‬
‪ ۳۷۳۶۴۷ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh