آت‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ری‍م‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۱۰
‏عنوان و نام پديدآور : آت‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ری‍م‍ی‌/اث‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌ م‍راغ‍ه‌ای‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ری‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۴۱۷ص.
‏شابک : ‏‫‬‮‭‎964-6622-64-x‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ ت‍رک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PL۳۱۴‭/ک‌۴آ۶۳ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۹۴/۳۶۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۹۸۵
 
   آدرس ثابت  آت‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ری‍م‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۹۳۳۰ ‬
‪ ۳۸۰۶۰۲ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۹۳۳۱ ‬
‪ ۵۸۶۸۳۱ ‬
۴
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۰۱۸۰ ‬
‪ ۶۸۰۹۱۲ ‬
۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۰۱۸۱ ‬
‪ ۶۸۱۰۱۳ ‬
۳
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۲۳۵۵ ‬
‪ ۱۳۳۲۱۸۸ ‬
۵
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۲۳۵۶ ‬
‪ ۱۳۳۲۱۸۹ ‬
۶
۱۳۹۱
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh