ق‍ی‍ام‌ ت‍واب‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : چ‍ن‍اران‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ی‍ام‌ ت‍واب‍ی‍ن‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ چ‍ن‍اران‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۵
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر۵۷۵)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Muhammad Ali chenarani. Tawwabeen's uprising‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۴۹] - ۱۵۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ت‍واب‍ی‍ن‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۳۲ - ۴۱ق‌.-- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر (ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌)
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/چ‌۸۶ق‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۵۹۷
 
   آدرس ثابت  ق‍ی‍ام‌ ت‍واب‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۱۱۱۲ ‬
‪ ۴۶۹۲۷۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۱۱۱۳ ‬
‪ ۵۴۳۴۰۱ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh