ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍رف‍ت‌: ج‍س‍ت‍اری‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ س‍اخ‍ت‌ و ک‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ش‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍رف‍ت‌: ج‍س‍ت‍اری‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ س‍اخ‍ت‌ و ک‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ش‍ری‌/ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اژدری‌زاده‌، م‍ج‍ی‍د ک‍اف‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر م‍ح‍م‍د ت‍وک‍ل‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۸۲ص.‬
‏فروست : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌؛ ۷۱. ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌؛ ۸.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‬‭979-964-7788-07-5‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫: 979-964-7788-07-5‬
‏يادداشت : چاپ دوم: زمستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۸.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۵۹] - ۵۷۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫شناخت (جامعه‌شناسی)‬
‏شناسه افزوده : اژدری‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۴۷ -‏‬
‏شناسه افزوده : ک‍اف‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ‏‫۱۳۴۴ - ‏
‏شناسه افزوده : ت‍وک‍ل‌ ک‍وث‍ری، م‍ح‍م‍دعلی، ‏‫۱۳۳۳ -‏، ناظر
‏شناسه افزوده : پژوهشکده حوزه و دانشگاه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭BD۱۷۵‏‫‬‮‭‬‭‭/ع‌۸ج‌۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۶/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۶۲
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍رف‍ت‌: ج‍س‍ت‍اری‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ س‍اخ‍ت‌ و ک‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ش‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۱۲ ‬
‪ BD۱۷۵ /ع۸ج۲ ۱۳۸۳ ‬
۷
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۱۳ ‬
‪ BD۱۷۵ /ع۸ج۲ ‬
۸
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۸۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۸۰ ‬
۱۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۵۶۱۲ ‬
‪ ۳۱۰۴۶۱ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۶۱۳ ‬
‪ ۵۳۱۵۰۰ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۹۰۰۵۱ ‬
‪ ‭BD۱۷۵ /‮ع‌‬۸‮ج‌‬۲ ۱۳۸۳‬ ‬
۵
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۰۰۵۲ ‬
‪ ۹۸۰۲۴۴ ‬
۶
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۳۸۴۱ ‬
‪ ۸۸۳۲۶۴ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۳۸۴۲ ‬
‪ ۸۸۳۲۶۳ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۱۴۳۳ ‬
‪ ۱۲۵۶۸۹۲ ‬
۹
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۱۴۳۴ ‬
‪ ۱۲۵۶۸۹۳ ‬
۱۰
۱۳۹۰
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh